ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021)มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2564 (Prince Mahidol Award Conference 2021) ในรูปแบบ Virtual Meeting ภายใต้หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 

 

ผู้สนใจจะเข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ : https://pmac2021.com/

 

และสามารถดาวน์โหลดหนังสือ “Fighting Covid-19 in Thai Style” ได้ที่
ฉบับภาษาอังกฤษ : https://bit.ly/2JXAFb6 
ฉบับภาษาไทย : https://bit.ly/3q38Jlg