ขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวดผลงาน สำหรับองค์กรการพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล"    สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวดผลงาน สำหรับองค์กรการพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล" (Nursing Ethics Leaning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สะท้อนอัตลักษณ์ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ท่านผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2564                                     รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถติดต่อศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล ฯ สภาการพยาบาล                        โทร 02-5967516