ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปีเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2021
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2021

ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

*** อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน 
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/ 
*** ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608  Line : @RamaCNEC  Email : [email protected]