ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจร่วมเข้าประชุมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "RDU teacher for RDU country”สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจร่วมเข้าประชุมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "RDU teacher for RDU country”

ซึ่งในการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสมระหว่าง 5 วิชาชีพ ทั้งนี้กำหนดสัมมนาประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นผ่านทาง Application Cisco Webex Meetings ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น

 


**ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://qrgo.page.link/y4ywL
**ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมได้ที่ https://qrgo.page.link/78XCG