ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี”     สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)

 

CNEU 10 หน่วยคะแนน

 

***เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2564

https://register.tnmc.or.th/nurse-edu/

 

**ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ คน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : 

รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี”

กำหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี”

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย :
- ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 29 พ.ย. 2564 
- ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 30 พ.ย. 2564