ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด สำหรับองค์กรการพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล"    สภาการพยาบาลขอเชิญองค์กรการพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล" (Nursing Ethics Leaning Center) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565    

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : 

แนวทางการส่งประกวดผลงานสำหรับองค์กรการพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล"