วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ”วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ”วันที่ 27 เม.ย.2565 เวลา 08.00–17.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

**ได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล 8 หน่วยคะแนน**

สำหรับผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่วารสาร และ ผู้สนใจ


อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาทต่อท่าน (ชำระภายในวันที่ 25 เมษายน 2565)
บัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-533230

 

ลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/t1qK8thHuKMoQbo38

กำหนดการประชุม
https://drive.google.com/drive/folders/1upTCwrgNHYaHLYb0dZwxgrIzm2nQGYGd