สภาการพยาบาลขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมให้บริการสุขภาพปฐมภูมิระบบบัตรทองปี 2566 (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการระบบบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ สร้างเสริมและป้องกันโรค ช่วยยกระดับปฐมภูมิในระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ 
ผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช. เขต 1-13 โดยดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/189 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 สปสช. ทั้ง 13 เขตสุขภาพ หรือสภาการพยาบาล โทร. 02-596 -7572


** สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วม สปสช. ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/179