ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ "พัฒนาคุณภาพงานพื้นฐาน และระบบการจัดการวารสาร"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลทหารบก


สมาคมพยาบาลทหารบก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "พัฒนาคุณภาพงานพื้นฐาน และระบบการจัดการวารสาร"ด้วยสมาคมพยาบาลทหารบก ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานพื้นฐานของวารสารในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการงานพื้นฐานของวารสารกับงานทางเทคนิค รวมถึงการดูแลระบบThajo และการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล TCI ผ่าน Fast-track Indexing เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพผลงานทางวิชาการและวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการเจ้าหน้าที่วารสาร อาจารย์ ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลระบบงานพื้นฐานวารสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ และเป็น reviewer ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จึงกำหนดจัดการประชุม"พัฒนาคุณภาพงานพื้นฐาน และระบบการจัดการวารสาร" ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

** อัตราค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทต่อท่าน
โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบก (The Royal Thai Army Nurses Association) ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชีเลขที่ 038-7-356678 


- สมัครเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/yrEaZ5jikgtYy62ZA
กำหนดการการประชุม
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 08-1345-5771, 08-5366-7899 และ 08-1567-7787