สำนักงานศาลปกครองขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 

     

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : www.admincourt.go.th/admincourt/site/08newsjob_detail.php?ids=23756 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 0775 หรือโทรสายด่วน 1355 

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08newsjob_detail.php?ids=23774 สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 0779 หรือโทรสายด่วน 1355