ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล        ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เรื่อง Legal Issue and Moral Distress in Nursing & Midwifery ในวันที่ 3-4 เมษายน 2566 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

- อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- รับจำนวน 200 ท่าน

- CNEU 12 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]