ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์”   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลทหารบก

     ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 3-4 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.00 น.

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

- ภายในวันที่ 20 มี.ค.66 อัตรา 2,500 บาท ต่อท่าน

- หลังวันที่ 20 มี.ค.66 อัตรา 3,000 บาท ต่อท่าน

โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบก (The Royal Thai Army Nurses Association) ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชีเลขที่ 038-7-356678

 

** ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/ZcoJT5iz1ktzquqz5

** โครงการและกำหนดการประชุม : https://drive.google.com/drive/folders/1JTM16oUssAKUPH80WpBCuLzTqqVZmql1?usp=share_link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 08-1345-5771, 08-5366-7899 และ 08-1567-7787