ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การรับมือการเปลี่ยนแปลงเมื่อโควิด19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลทหารบก

       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลทหารบก “การรับมือการเปลี่ยนแปลงเมื่อโควิด19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

 

CNEU 9 หน่วยคะแนน

**อัตราค่าลงทะเบียน

-ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 อัตรา 1,000 บาท ต่อท่าน

-หลังวันที่ 10 เมษายน 2566 อัตรา 1,200 บาท ต่อท่าน

โดยโอนเข้าบัญชีสมาคมพยาบาลทหารบก (The Royal Thai Army Nurses Association) ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชีเลขที่ 038-7-356678

 

**ดาวน์โหลดเอกสาร

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมวิชาการประจําปี 2566

-หนังสือเชิญประชุม

**ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/AUZLYDbVnhfRtPELA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787