ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023):Emergency Medicine Diversity: Gathering all for oneข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

       ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023): Emergency Medicine Diversity: Gathering all for one  ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11  โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ (Onsite)

 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CME แพทย์ และ CNEU พยาบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ

**อัตราค่าลงทะเบียน  3,000 บาท

(อัตราค่าลงทะเบียนรวมอาหารว่างและ International Lunch Buffet / Symposium Kit / ค่าใช้จ่ายในการขอหน่วยกิต)

 

**ดาวน์โหลดเอกสาร

- กำหนดการการประชุม

หนังสือเชิญประชุม

 

**ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://www.imcpcthailand.com/racem2023

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-201-0283