ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เรื่อง Update Pediatric Nursing 2023ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2023

ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

อัตราค่าลงทะเบียนแบบ  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- รับจำนวน 250 ท่าน 

- CNEU 13.5 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]