ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Why to Contemporary Midwifery Practice: Art, Science or Both?ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  Why to Contemporary Midwifery Practice: Art, Science or Both?  ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

**ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10.5 หน่วยคะแนน

**อัตราค่าลงทะเบียน  1,500 บาท

(รับจำนวน 200 ท่าน) 

 

**ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญประชุม

- กำหนดการการประชุม

 

**ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://www.ramacnec.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-201-1512