ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Ethics Learning Center for Nursing Education ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลสภาการพยาบาลขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาพยาบาลร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Ethics Learning Center for Nursing Education ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร 
- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Ethics Learning Center for Nursing Education สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โทร. 0 2596 7516  Email : [email protected]