ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8       ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “คุณภาพชีวิตพยาบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-  ไม่มีค่าลงทะเบียน
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
-  รับจำนวนจำกัด 1,000 คน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 เวลา 12.30-13.30 น. (ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการร่วมประชุม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม
- คำแนะนำในการเข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting

ID : 954 5969 5219

Passcode : 781049

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax