นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าอวยพรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี