ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 2         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารของสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “Enhancing TRUST in Healthcare” ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (virtual conference) สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรด้านสุขภาพเข้าร่วมประชุมและรับชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 6,000 accounts โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Ceremony) ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล 397 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน