เชิญร่วมประชุมวิชาการ Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the face of Covid-19 Pandemic
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี เรื่อง “Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the face of Covid-19 Pandemic”

สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega-at-Large Chapter ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 เรื่อง 
“Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the face of Covid-19 Pandemic” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในคลินิกและห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงแรงบันดาลใจในการดูแลด้านสุขภาพจิตนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
https://nu.kku.ac.th/cpo2021/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing and Phi Omega-at-Large Chapter (วาระ 2563-2565) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043 202 407 ต่อ 100
Email: [email protected]