ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2021ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2021 เรื่อง "Delivering Quality Healthcare for Better Life Quality" ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ในรูปแบบOnline ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (CNEU 4 หน่วยคะแนน)

 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://riac2021.virtual-meeting.live/home.php
ดาวน์โหลด Scientific Program ได้ที่ https://bit.ly/2Ya6nbS

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Line: @RamaCNEC
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608