ขอเชิญผู้สนใจเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2022ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน 
- ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

 

***CNEU 11.5 หน่วยคะแนน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่... https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
         งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
         โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
         Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
         Email : [email protected]