ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2022ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
- รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน 
- ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

***CNEU 11.5 หน่วยคะแนน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่...  https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
         งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
         โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
         Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
         Email : [email protected]