ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2022: Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standardsข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2022: Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 

 

***ประชุมแบบออนไซต์

- ณ ห้อง 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
- อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

***ประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)
- รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน
- อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน)

 

***CNEU 16.5 หน่วยคะแนน

 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.ramacnec.com/index.php

 

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]