ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration         ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของสภาการพยาบาล เรื่อง "Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration" ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565  ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท

 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://services2.tnmc.or.th/landing
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2565

 

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
***CNEU 16.5 หน่วยคะแนน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

โครงการประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เรื่อง "Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration"

 

ติดต่อสอบถาม…
         ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย
         โทรศัพท์ 02 596 7516
         อีเมล  [email protected]