เปิดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล” เพิ่ม         สภาการพยาบาลเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยเพิ่มจำนวนการรับสมัครจาก 100 คน เป็น 1,000 คน  

 

เปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่... https://forms.gle/s2bFW7DnottD97VRA 
***ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

 

***ไม่มีค่าลงทะเบียน 
***CNEU 2.5 หน่วยคะแนน

 

ดาวน์โหลด : กำหนดการประชุม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 
         โทรศัพท์ 02-596-7571 
          line ID : @180biplu