สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่าน Facebook Live ทาง Facebook Fanpage สภาการพยาบาล