ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565         ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง  “Nursing Profession in the Disruptive World : Leaders Pave the Way” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  

ดาวน์โหลด : รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565