ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สภาการพยาบาล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ข้อบังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดการประกอบวิชาชีพฯ” วันที่ 27 ตุลาคม 2565 
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน  ไม่มีค่าลงทะเบียน 
2. ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
3. เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00-13.00 น. หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน
4. กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม
5. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://citly.me/IpwTG
Meeting ID : 983 3001 6730
Passcode : 555356
6. ข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax