ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium 2023ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium 2023 ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมประชุม และได้เรียนรู้วิธีที่จะเพิ่มคุณภาพของงานวิจัยสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ

**กำหนดวันลงทะเบียน
ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566
- แพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ 7,500 บาท
- แพทย์ประจำบ้านพยาบาล และนักเทคนิค 5,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
- แพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ 8,500 บาท
- แพทย์ประจำบ้านพยาบาล และนักเทคนิค 7,500 บาท

 

** ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : www.bkkneonatology.com

** ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม

- กำหนดการการประชุม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02 201 0283
Email : [email protected]