สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Tele-conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุครรภ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือTele- conference แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ระหว่างประจำการ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

- ไม่มีค่าลงทะเบียน 
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-13.00 น. หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

    - กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://citly.me/IpwTG
Meeting ID : 952 1693 8772
Passcode : 246856
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571 หรือ line ID : @433apxax