ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Future direction to the digital health era for aging society ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และอาจารย์พยาบาล จากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง Future direction to the digital health era for aging society โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ที่จำเป็นในด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) นำความรู้เกี่ยวกับ digital health ไปบูรณาการในการปฏิบัติงานได้ และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)


อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน

คะแนน CNEU 30.5 หน่วย
เปิดรับลงทะเบียนโครงการแรกตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2566
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://www.ramacnec.com/

ดาวน์โหลด : กำหนดการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 

-นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล โทรศัพท์ 02-201-1512 หรือ Email : [email protected]