ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

- ค่าลงทะเบียน 500 บาท
- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรือเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ
- กำหนดการประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th/landing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทรศัพท์ 02-596-7571, 02-596-7572 หรือ line ID : @433apxax