สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2”         สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566 

 

         สภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาล นิสิต/นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพยาบาลสากล จนถึง 21 ตุลาคม 2566

 

         สามารถร่วมกิจกรรมโดยการถ่ายภาพตนเองขณะบริจาคโลหิตและถือป้ายกิจกรรมและเขียนข้อความเชิญชวนสั้น ๆ โพสต์ลง Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok พร้อมติดแฮทแท็กโครงการ 3 แฮทแท็ก คือ #Nationalnursesday #Bloodforlife #พยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่2 และตั้งค่าเป็นสาธารณะ