สภาการพยาบาลร่วมยินดีกับนายกสภาการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ม.มหิดลสภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล MU blue night ครั้งที่ 6 เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา