คณะกรรมการสภาการพยาบาลพร้อมคณะ เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล และคณะกรรมการสภาการพยาบาลเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา