ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้มความท้าทายและเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก” รูปแบบออนไลน์         สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference)

 

CNEU 11.5 หน่วยคะแนน

 

***เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 20 มกราคม 2565

ค่าลงทะเบียน
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 10 มกราคม 2565  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 20 มกราคม 2565 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

 

***ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

http://register.tnmc.or.th/nrc7

 

***ลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันนี้ -  15 ธันวาคม 2564

https://register.tnmc.or.th/abstract/ 

 

**** Link เข้าประชุม Online

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7

กำหนดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7