ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ประจำปี 2565         องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่... 
         เว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
         https://tpqi-net.tpqi.go.th/login

หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่...
         องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
         สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 1(G) ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข                           
         ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครเพื่อเข้าทดสอบสมมรถนะตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses' aides/ Care givers) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่... 
         องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สภาการพยาบาล
             ดร.พรรณทิพา  แก้วมาตย์  โทร. 09 7235 6986
             ฝ่ายธุรการ องค์กรรับรองฯ  โทร. 0 2596 7582
             Line official: @617kwfgc