ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 เรื่อง "การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล"         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 เรื่อง "การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล (Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses)" ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://ns.mahidol.ac.th/wellness2023/

**ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
**อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน
**CNEU 11 หน่วยคะแนน


ติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2460,2465
e-mail: [email protected]