ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Agingข่าวฝากประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลทหารบก 

        สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ทางระบบออนไลน์ ZOOM  

 

- ค่าลงทะเบียน   ก่อนวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,000 บาทต่อท่าน 
                      หลังวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,200 บาท ต่อท่าน

- ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยคะแนน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2566

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/HGAcUCa2tkNfPfvRA

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- โทรศัพท์ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787