ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

 

- อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท 
- CNEU 6 หน่วยคะแนน
- รับจำนวน 250 คน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.ramacnec.com
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email : [email protected]