ขอเชิญผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา “เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 365 Business Standard) ไม่น้อยกว่า 60 บัญชี โดยวิธีสอบราคา”สภาการพยาบาลขอเชิญผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา “เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 365 Business Standard) ไม่น้อยกว่า 60 บัญชี โดยวิธีสอบราคา”

- กำหนดยื่นเอกสารและซองเสนอราคา วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- เปิดซองเสนอราคา 1 กันยายน 2566
- ประกาศผลการเปิดซอง 27 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ : ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft  365 Business Standard) ไม่น้อยกว่า 60 บัญชี โดยวิธีสอบราคา