ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพฯ       ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลก้าวสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (APN) ในระบบออนไลน์ (Zoom Online) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

-  ไม่มีค่าลงทะเบียน
-  ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยคะแนน
-  รับจำนวนจำกัด 500 คน
-  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 08.50 น.
(ไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการร่วมประชุม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญประชุม

- โครงการ

กำหนดการประชุม
 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online Meeting

ID : 955 8771 5595

Passcode : 215790

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-596-7573, 02-596-7574