ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด”ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
         สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาลและกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้บริหารพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เพื่อเทิดพระเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อเรื่อง “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด ”(Toward Metaverse Nursing System For Post Pandemic in Aging Society) ระหว่างวันที่ 4 -7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี


**กำหนดวันลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566
ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2566
- ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท
- ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 500 บาท/วัน


** ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://www.natconvention.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02 354 1802, 02 245 0148
line Id : 0822586564
Email : [email protected]