ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีสอบราคา