ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการ “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลฯ"สภาการพยาบาลขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดการประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล” สามารถส่งบทคัดย่อมายังคณะกรรมการจัดการประชุม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวด

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- โทรศัพท์ 02-596-7573-4 หรือ Email : [email protected]