ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร