สภาการพยาบาลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน รพ.สต. เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การบูรณาการระบบสุขภาพชุมชน”        ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน รพ.สต. เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การบูรณาการระบบสุขภาพชุมชน” วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เท่านั้น)

- ไม่มีค่าลงทะเบียน

- รับจำนวน 1,000 ท่าน

- CNEU 3 หน่วยคะแนน

*หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีเวลาเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องทำแบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุม จึงจะได้รับหน่วยคะแนน CNEU = 3 หน่วยคะแนน

 

หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการการประชุม

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms

ลิงก์เข้าร่วมประชุม : Zoom Meeting

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-596-7573, 02-596-7590