ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พลังละมุน : ศาสตร์แห่งความพิถีพิถันสัมผัสบำบัด จากพลังที่จับต้องไม่ได้สู่การบำบัดทางการพยาบาลข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย

  ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “พลังละมุน : ศาสตร์แห่งความพิถีพิถัน สัมผัสบำบัด จากพลังที่จับต้องไม่ได้สู่การบำบัดทางการพยาบาล(Soft Power : Soft Science, Therapeutic Touch and Intangible Energy for Nursing Therapeutic)ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567  (Online Meeting ผ่าน Zoom Application)

 

** อัตราค่าลงทะเบียน   

ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

หลังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 1,900 บาท    

** CNEU 12.5 หน่วยคะแนน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQU

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ 089-663-9727

นางพาพร วิมุกตะลพ 095-862-0373

นางนิภาวรรณ ชาญกลราวี 081-806-8704